MaschCE

MaschCE jest programem służącym do opracowania dokumentacji technicznej
zgodnej z wymaganej przepisami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Uwzględnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE oraz Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE.

Program uwzględnia również wymagania normy PN-EN ISO 12100 (wcześniej PN-EN ISO 12100-1 i -2 oraz PN-EN ISO 14121) oraz Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Kluczową częścią programu jest moduł umożliwiający sprawne i kompleksowe przeprowadzenie analizy zagrożeń i oceny ryzyka związanego z użytkowaniem maszyny.

Metoda analizy zagrożeń i oceny ryzyka jest metodą autorską o nazwie RISCAM opracowaną na podstawie strategii RISC (Risk Informed Safety Case) stosowanej od wielu lat przez NASA do oceny bezpieczeństwa systemów. Metoda RISCAM do oceny maszyn jest unikalną metodą na skalę światową, została ona pozytywnie oceniona przez polskich naukowców i ludzi praktyki zajmujących się niniejszymi zagadnieniami. Szczegóły można znaleźć w rozprawie doktorskiej dr inż. Iwony Borek-Idźkowskiej.

Program przeznaczony jest dla:
 • producentów maszyn,
 • użytkowników maszyn i urządzeń,
 • rzeczoznawców,
 • konstruktorów.
Program MaschCE pomaga:
 • celem obowiązkowego oznakowania maszyny znakiem CE, w uporządkowany sposób stworzyć pełną, niezbędną do opracowania w ramach procedury oceny zgodności, dokumentację konkretnej maszyny,
 • opisywać środki, jakie należy podjąć podczas projektowania i konstruowania maszyn zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
 • w przeprowadzeniu analizy zagrożeń, jakie mogą wyniknąć w czasie użytkowania maszyny,
 • w przeprowadzeniu oceny ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100,
 • program prowadzi użytkownika od informacji o maszynie aż do opracowania deklaracji zgodności,
 • ma zastosowanie do produktów seryjnych i jednostkowych,
Ważne funkcje programu:
 • informacje o maszynie,
 • opis maszyny,
 • wykaz norm i przepisów,
 • wykaz wymagań zasadniczych dla:
  • maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym,
  • maszyn do obróbki drewna i materiałów podobnych,
  • maszyn przenośnych trzymanych w ręku lub prowadzonych ręcznie,
  • maszyn przemieszczanych/przemieszczających się,
  • maszyn do pracy pod ziemią,
  • maszyn do podnoszenia towarów lub osób,
  • maszyn do stosowania pestycydów,
 • identyfikacja zagrożeń w kontekście etapów życia maszyny,
 • ocena ryzyka,
 • wnioski,
 • raporty dokumentujące analizę,
 • program –Dokumentacja dostępna jest w językach (Niemieckim, Angielskim i Polskim – w zależności od zakupionej wersji językowej licencji)
 • deklaracja zgodności WE dla maszyny,
 • deklaracja włączenia maszyny nieukończonej WE,
 • importowanie zdjęć,
 • ocena instrukcji obsługi i tworzonej dokumentacji,
 • lista pytań kontrolnych.
Korzyści dla Państwa, jakie uzyskacie pracując z naszym programem:
 • zgodność z obowiązującymi normami zharmonizowanymi i Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE,
 • oszczędność czasu,
 • przejrzystość przeprowadzanej analizy - pomoc w jej przeprowadzeniu,
 • zmniejszenie możliwości popełnienia błędów,
 • możliwość kontroli, w każdym momencie można dokonać poprawek,
 • pomoc w wyeliminowaniu zagrożeń,
 • możliwość wprowadzenia zmian związanych z bezpieczeństwem technicznym.

Program MaschCE:

maschce-screenshot00

Lista projektów

maschce-screenshot01

Normy i przepisy prawne

maschce-screenshot02

Zagrożenia zasadnicze

maschce-screenshot03

Wykaz zagrożeń - powołania normatywne

maschce-screenshot05

Identyfikacja zagrożeń

maschce-screenshot06

Analiza zagrożeń i ocena ryzyka / Grupy czynności

maschce-screenshot07

Analiza zagrożeń i ocena ryzyka / Grupy zagrożeń / Ocena ryzyka

Jesteśmy przekonani, że program będzie dla Państwa pomocnym narzędziem i będzie odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Zamówienia licencji programu MaschCE "Analiza zagrożeń i ocena ryzyka maszyn zgodnie z Dyrektywą Maszynową UE" można dokonać przy pomocy poniższego formularza:stempel

Formularz zamówienia (Word.DOC)

Formularz zamówienia (PDF)

albo w innej dowolnej formie…

E-mail: info@dyrektywa.com lub mkornicki@chello.at

Opublikowano w pl